Akdeniz Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi

Caretta Ön Kuluçka
LABS Akdeniz
BİPP
BİGG Akdeniz

Proje Çağrıları

Yenilikçi KOBİ’lerin liderliğinde oluşturulan uluslararası işbirliği projelerinin desteklendiği Eurostars-3 Programı’nın ilk çağrısı açıldı. Çağrı kapsamında, en az bir Türk ve Eurostars üye ülkesinden bir ortağın katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Sporun bir yaşam alışkanlığı haline geldiği, talep eden herkesin spor faaliyetlerine eriştiği, uluslararası şampiyonalarda başarı elde eden, prestijli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan ve böylelikle sporun her dalında dünya çapında rekabet edebilen bir seviyeye gelebilmek ülkemizin spor alanında ulaşmak istediği temel amaçtır. Güncel toplumsal problemler çerçevesinde, özellikle küresel salgın gibi yalnız ülkemizi değil küresel çapta toplumları derinden etkileyen faktörlerin önemli değişimlere neden olduğu ve tüm bu değişimlerin bireysel, kurumsal, toplumsal, ekonomik, çevresel vb. bağlamda birçok sonuç doğurduğu/doğuracağı düşünülmektedir. Spor alanı ve ülkemizin bu alanda ulaşmak istediği amaçlar da doğrudan ve dolaylı olarak tüm bu süreçlerden önemli ölçüde etkilenmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında bilimsel işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak British Council tarafından yürütülen Araştırma Çevre Bağlantıları (Research Environment Links) Programı altında TÜBİTAK ve British Council iş birliğinde yürütülecek olan kapasite geliştirme programı çağrısı açıldı.

Detaylı bilgi için tıklayınız

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ve 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2021-2 Çağrısı kapsamında güncel Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihleri ve Çağrı Kapanış Tarihleri aşağıda sunulmuştur.

1507 Programı 1501 Programı
Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi*,** 08/09/2021 (Saat 17:00) 08/09/2021 (Saat 17:00)
Çağrı Kapanış Tarihi*** 15/09/2021 (Saat 23:59) 17/09/2021 (Saat 23:59)

Detaylı bilgi için tıklayınız

“Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2021 yılı 1. dönemine yapılan başvurular değerlendirilmiş ve destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

Başvuru durumu ile ilgili sonuçlar, program web sayfasında ve BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden kullanıcı girişi yapılarak “Başvuru Durumu” alanından görülebilir.

Detaylı bilgi için program web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla BiGG Yeşil Büyüme Çağrısı açılıyor.

Tematik alanda açılan ilk BiGG çağrısı olma özelliğine sahip çağrı; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve 15 Temmuz 2021 tarihinde Yeşil Mutabakat Eylem Planına yönelik olarak yayınlanan 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda hazırlandı.

Detaylı bilgi için tıklayınız

TÜBİTAK ile Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimi Geliştirme Kurumu (Science Development Foundation of the Republic of Azerbaijan – SDF) arasında imzalanan 27 Mayıs 2015 tarihli İşbirliği Anlaşması doğrultusunda, Türkiye ve Azerbaycan’daki sanayi kuruluşları arasında gerçekleştirilecek olan ortak araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri desteklenecektir. İlgili çağrı, bilimsel ve teknolojik alanların tamamına açık bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Etkinlik ve Duyurular

Diğer Etkinlikleri Gör