Akdeniz Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi

Caretta Ön Kuluçka
LABS Akdeniz
BİPP
BİGG Akdeniz

Proje Çağrıları

KOBİ ölçeğindeki firmaların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen, 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı  ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki çağrı açılmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Bu sene açılışı yapılan Ufuk Avrupa Programı altında destek vermeye devam edecek olan Marie Sklodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri (MSCA), nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmeyi, araştırmacıların kariyer gelişimini desteklemeyi, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını teşvik etmeyi ve böylece Avrupa’yı ve Türkiye’yi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir.

Yeni programla beraber bazı değişikliklerin gerçekleşeceği çağrılara dair ayrıntılı bilgilendirme yapmak amacıyla, 29 Haziran 2021, Salı günü 10:30 – 15:30 saatleri arasında “Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Actions 2021 Calls Webinar” Etkinliği düzenlenecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Lisans öğrencileri, sanayiye yönelik araştırma projeleri ile 14 Nisan 2021 – 14 Mayıs 2021 tarihleri arasında programa başvuru yapabileceklerdir. Program kapsamında lisans öğrencilerine üniversitelerden bir akademik danışmanla birlikte Ar-Ge/tasarım merkezi/teknoparklar veya 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren sanayi kuruluşları bünyesindeki yerleşik sermaye şirketlerinde görevli bir sanayi danışmanı rehberlik yapabilecektir

Detaylı bilgi için tıklayınız

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile üniversitede öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerinin üniversitelerden bir akademik danışman eşliğinde araştırma yapmaya teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. İlgili öğrenciler hazırladıkları araştırma projeleri ile 21 Haziran 2021 – 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden programa başvuru yapabileceklerdir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen Era-Net Cofund projeleri olan GEOTHERMICA (ERA NET Cofund Geothermal) ve EN SGplusRegSys (A European joint programming initiative to develop integrated, regional, smart energy systems enabling regions and local communities to realize their high sustainable energy ambitions) projelerinin 2021 yılı ortak çağrısı açılmıştır.

GEOTHERMICA ve EN SGplusRegSys (JPP SES) 2021 ortak çağrısında araştırma, geliştirme, demonstrasyon ve yenilik yoluyla iklim-nötr ısıtma ve soğutma çözümlerine geçişin hızlandırılması amaçlanmakta ve bu geçişe etkisi olacak projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

2566-Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı (NSFC) ile İkili İşbirliği Programı” kapsamında TÜBİTAK tarafından Türkiye ile Çin’deki araştırmacılar tarafından yürütülecek ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki araştırmacıların projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Çin’deki araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız