Serra KARADAL
Serra KARADALTeknoloji Transfer Uzman Yardımcısı | Kurumsal İletişim
+90 242 227 6380 Dahili: 1393
[email protected]
Nesrin ÇELİK GÜLAY
Nesrin ÇELİK GÜLAYTeknoloji Transfer Uzmanı | İş Geliştirme
+90 242 227 6380 Dahili: 1366
[email protected]
Hatice ÇELTİKCİ
Hatice ÇELTİKCİTeknoloji Transfer Uzmanı | İş Geliştirme
+90 242 227 6380 Dahili: 1392
[email protected]
Hatice Cemre ÜNVER
Hatice Cemre ÜNVERTeknoloji Transfer Uzman Yardımcısı | İş Geliştirme
+90 242 227 6380 Dahili: 1367
[email protected]
Duygu GÖNÜL
Duygu GÖNÜLTeknoloji Transfer Uzman Yardımcısı | İş Geliştirme
+90 242 227 6380 Dahili: 1391
[email protected]

Feride ÖZDEMİR
Feride ÖZDEMİRTeknoloji Transfer Uzmanı | Ticarileştirme | Patent Vekili | RTTP
+90 242 227 6380 Dahili: 1397
[email protected]
Sude TUNCER KEŞCİ
Sude TUNCER KEŞCİTeknoloji Transfer Uzmanı | Patent - Marka
+90 242 227 6380 Dahili: 1398
[email protected]
Merve BİLGEN ÇIKDIN
Merve BİLGEN ÇIKDINTeknoloji Transfer Uzmanı | Teknogirişim
+90 242 227 6380 Dahili: 7051
[email protected]
Cemre TÜRKCAN
Cemre TÜRKCANTeknoloji Transfer Uzman Yardımcısı | Teknogirişim
+90 242 227 6380 Dahili: 1365
[email protected]
Nevin KOROLA
Nevin KOROLATeknoloji Transfer Ofisi Birim Koordinatörü
+90 242 227 6380 Dahili: 6022
[email protected]