İsmail Veli SEZGİN
İsmail Veli SEZGİNTeknoloji Transfer Uzmanı | İş Geliştirme
+90 242 227 6380 Dahili: 1366 / 7050
ivsezgin@akdeniz.edu.tr
Nesrin ÇELİK GÜLAY
Nesrin ÇELİK GÜLAYTeknoloji Transfer Uzmanı | İş Geliştirme
+90 242 227 6380 Dahili: 1366
nesrincelik@akdeniz.edu.tr
Serra KARADAL
Serra KARADALTeknoloji Transfer Uzman Yardımcısı | Kurumsal İletişim
+90 242 227 6380 Dahili: 1393
skaradal@akdeniz.edu.tr
Merve BİLGEN ÇIKDIN
Merve BİLGEN ÇIKDINTeknoloji Transfer Uzmanı | Teknogirişim
+90 242 227 6380 Dahili: 7051
mervebilgen@akdeniz.edu.tr
Feride ÖZDEMİR
Feride ÖZDEMİRTeknoloji Transfer Uzmanı | Ticarileştirme | Patent Vekili | RTTP
+90 242 227 6380 Dahili: 1397
ferideozdemir@akdeniz.edu.tr
Hatice Cemre ÜNVER
Hatice Cemre ÜNVERTeknoloji Transfer Uzman Yardımcısı | İş Geliştirme
+90 242 227 6380 Dahili: 1367
cemreunver@akdeniz.edu.tr
Hatice ÇELTİKCİ
Hatice ÇELTİKCİTeknoloji Transfer Uzmanı | İş Geliştirme
+90 242 227 6380 Dahili: 1392
haticeceltikci@akdeniz.edu.tr
Sude TUNCER KEŞCİ
Sude TUNCER KEŞCİTeknoloji Transfer Uzmanı | Patent - Marka
+90 242 227 6380 Dahili: 1398
sudekesci@akdeniz.edu.tr
Cemre TÜRKCAN
Cemre TÜRKCANTeknoloji Transfer Uzman Yardımcısı | Teknogirişim
+90 242 227 6380 Dahili: 1365
cemreturkcan@akdeniz.edu.tr