TARIM TEKNOLOJİLERİ

2020-11-24T14:56:12+03:00

BİTKİLERDE FURİN İLE HEDEF PROTEİNLERİN İN VİVO POST-TRANSLASYONEL İŞLENMESİ

Teknoloji insan furini olan protein işleme enziminin eksprese edilmesi yoluyla bitkilerde hedef proteinlerin in vivo işlenmesine ilişkin materyal ve yöntemler ile ilgilidir. Bitkilerde yüksek oranda çözünür ve fonksiyonel aktif insan Furininin eksprese edilmesi yöntemi de sağlanmaktadır.

2020-11-23T17:03:18+03:00

HELEZONLU TİP TOHUM BORUSU

Tarım sektöründe tahıl ve benzeri tohumların sıra üzerine ekimini gerçekleştiren tarım makinelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Borunun ortasında bir mil ve milin etrafına yerleştirilmiş sabit bir helezondan oluşmaktadır. Ekim öncesinde tohumların daha düzgün hareket etmesini ve ekim çizgisine düşerken kinetik enerjilerinin azaltılmasını sağlanmaktadır.

2020-11-23T17:02:46+03:00

KENDİYÜRÜR BUDAMA ARTIĞI PARÇALAMA MAKİNESİ

Özellikle bağ-bahçedeki dal ve ağaç parçalarının budama işlemleri sonrasında ortaya çıkan odunsu budama artıklarını parçalayarak organik madde olarak toprağa bırakılmasını sağlayan, motorlu ve kendi yürüyen bir tarım makinasıdır. Makine yürüyüş ve parçalama üniteleri başta olmak üzere tüm hareketi, hidrolik sistemler ile sağlanmaktadır.

2020-11-24T16:01:28+03:00

GENOMİK DNA İZOLASYON KİTİ

Canlı ve cansız bitki kısımlarından çekirdek ve sitoplazmada bulunan DNA moleküllerinin daha ucuz, çok sayıdaki yöntemden çok daha kısa bir sürede elde edilmesine yönelik bir teknolojidir. Genomik dna’nın doğrudan çok sayıda canlı bitki materyalinden (polen, sepal, petal, sap, sapçık, kök, kökçük, ovül, meyve kabuğu ve plasenta, tüm çiçek, tohum, yaprak, kaliks, epidermal hücreler) ve kurutulmuş bazı bitki aksamları ile un ve pirincin de bulunduğu cansız bitki materyallerinden elde edilmesini sağlar. Bunlara ek olarak DNA Bağlanma Kolonu (DBK) oluşturma, kullanılmış DBK yeniden oluşturulması, DNA’nın agaroz jelden pürifikasyonu ve başka yöntemlerle elde edilmiş DNA’nın pürifikasyonunu sağlamaktadır.