Kuraklığa Dayanıklı Vejetatif Bermuda Çimi Çeşidi SURVIVOR 

Teknoloji Transferi ile Üretime Geçiyor

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Doç. Dr. Songül Sever Mutlu veProf. Dr. Nedim Mutlu çalışmalarıyla; farklı türlerde piyasanın ihtiyacı olan çim çeşitleri ıslah etmek üzere 2006 yılından bu yana yapılan 10 yılı aşkın ar-ge çalışmaları sonucunda yerli çim çeşitleri ve çeşit adayları ıslah etmiştir. Islah edilen, kuraklığa oldukça dayanıklı bermuda çim çeşidinin üretim ve satışını gerçekleştirmek üzere, tarıma yön verecek teknoloji odaklı yeniliklere yatırım yapan Treet Buba Tarım ve Teknolojileri A.Ş.’ye lisanslanmıştır. 

Bermuda çim çeşidinin temel özellikleri;

  • Susuzluğa oldukça dayanıklı,
  • Yüksek çim kalitesine sahip,
  • İnce yapraklı ve sık dokulu,
  • Alanı çok kısa sürede kaplayarak bu sayede yabancı otların gelişmesini önleyen,
  • Yavaş boylanan, bodur yapıda gelişme gösteren böylece daha az biçim gerektiren,
  • Türler arası melezleme yöntemi ile geliştirilmiş bir çeşittir.

Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AKDENİZ TTO) tarafından yürütülen ticarileştirme çalışmaları sonucunda teknolojiyi ekonomiye kazandırmak üzere çeşidin ıslahçı hakkı üretim ve satışını gerçekleştirmek üzere tarıma yön veren teknoloji odaklı yeniliklere yatırım yapan Treet Buba Tarım ve Teknolojileri A.Ş.’ye 10 yıllığına lisanslanmıştır. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa Ünal’ın ve Treet Buba Tarım ve Teknolojileri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Timuçin BİLGÖR’ünkatılmış olduğu imza töreni ile ticarileştirme sürecinin ilk adımları atılmıştır. SURVIVOR çim çeşidinin lisanslaması ülkemizde teknoloji transferi konusunda sayılı örneklerinin arasında yer almaktadır.