SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

2020-11-24T15:46:12+03:00

KIKIRDAK KALINLIĞINI ÖLÇMEK İÇİN BİR OPTİK CİHAZ

Eklem kıkırdakları kaygan yüzeylere sahip olup eklemler arasında sürtünmeyi azaltmaktadır. Eklem kıkırdağı çeşitli şekillerde hasar görebilir. Yaşla birlikte ortaya çıkan aşınma ve eskimenin sonucunda (kireçlenme/osteoartrit/artroz) veya aşırı hareket, fazla kilo, vücut ağırlık dengesinin bozulması ve alınan sert darbeler eklem hasarlarına neden olmaktadır. Teknoloji artroskopik inceleme sırasında kıkırdak kalınlığının spektroskopik ölçümünün yapılmasını sağlayan optik bir tıbbi cihaz ve kıkırdak kalınlığının belirlenmesi için bir yöntem ile ilgilidir. Bu cihazda LED ışık kaynakları ve fotodiyot kullanılarak kıkırdak kalınlığı gerçek zamanlı olarak belirlenmektedir.

2020-11-23T16:56:27+03:00

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİNDE KULLANILAN IŞIK YAYAN VİDALAR, PİNLER, PLAKLAR VE İMPLANTLAR

Vücut içine yerleştirildikten sonra bazı durumlarda çıkarılması gereken, uyarılma sonrası ışık yayar nitelikte olan, ağız, diş ve çene cerrahisi için geliştirilmiş vida, pin, plak ve dental implant olarak kullanılabilen fosforesans özellikli tıbbi ürünlerdir. Özellikle de iki aşamalı dental implant cerrahisi uygulamalarında kullanılan dental implantların, diğer işlemlerde kullanılan vidaların, pinlerin ve plakların yerlerinin tespiti için kullanılmaktadır.

2020-11-23T17:04:07+03:00

MİKOBAKTERİLERİN ÜRETİLMESİ ve TÜBERKÜLOZ TANISI İÇİN KÜLTÜR TESTİ

Tüberküloz olgularına sebep olan mikobakteri tüberkilos direncini tespit edilebilen besiyerdir. Mikobakterilerin 10 günün altında üretilmesini ve koloni oluşumunun daha erken tespit edilmesini sağlar. Tüberküloz hastalığına karşı kısa bir süre içerisinde aksiyon alınmasını alınabilir.

2020-11-23T17:04:49+03:00

FENİLKETONÜRİ HASTALARINA FENİLALANİN İÇERİĞİ AZALTILMIŞ TAM GIDALAR ÜRETİM YÖNTEMİ

Un, süt ve et gibi tam gıda kaynaklarının fenilketonuri hastaları tarafından tüketilebilmesini sağlamak amacıyla Fenilalanin Amonyum Liyaz Enzimi uygulanarak fenilalanin içeriğini azaltan bir yöntemdir. hasta için probleme neden olan fenilalanin hastada probleme neden olmayan sinnamik asite dönüştürülmektedir.

2020-11-24T14:19:51+03:00

KARACİYER AMELİYATI SIRASINDA KULLANILAN YENİ BİR VASKÜLER CERRAHİ ALET (KLEMP)

Teknoloji karaciğerin sağ kısmının çıkarılması esnasında hayati aşamalarından biri olan sağ hepatik venin kesilmesi işleminde damarı travmatik olmayan bir şekilde kapatmak amacıyla kullanılan cerrahi alet (Vasküler klemp) ile ilgilidir. Söz konusu cerrahi alet bir vasküler klemp olup, distal ve proksimal uca sahiptir.

2020-11-24T14:30:23+03:00

DİŞ SOLİSYONU

Brilliant (akıllı, parlak) özellikteki ekstrakt ürün ile diş remineralizasyonunu kolaylaştırarak, lezyonların neden olduğu ağrıyı, hızlı ve etkin bir biçimde ortadan kaldıran farmasötik solüsyon ile ilgilidir. Bu buluş diş ağrısı çeken kişilerin kolaylıkla ulaşabileceği ve diş ağrısı için anında etki gösterebilen bir solüsyondur. Gargara şeklinde olup, oral yolla kullanılmaktadır. Buluş ile ağız içerisindeki yaraların iyileştirilmesi, ağız içi ve diş üzerindeki bakteri, streptokok, leptobasil veya zararlı birçok organizmayı temizlemek hedeflemektedir. Ayrıca bu gargara solüsyonu ile diş kanallarındaki damarlarda bulunan basınç dengesizliğinin, dişte mineral eksikliğinin ve dişte meydana gelen tahribattan kaynaklanan diş ağrısının önlenmesi amaçlanmaktadır.

2020-11-24T14:26:19+03:00

KONTROLLÜ İLAÇ SALIMI YAPAN AKILLI HİDYOJELLER

Teknoloji, tırnak mantarı hastalığının tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmiş kontrollü ilaç salımı yapan, sıcaklığa duyarlı ve antifungal özellikli akıllı hidrojellerlerdir. Hidrojel formülasyonunda antifungal etkili ilaç, kontrollü bir şekilde salınmakta ve böylece mantarlı bölgeye düzenli olarak ilaç uygulama zorluğu ortadan kalktığından hem tedavi süresi kısaltılmakta hem de kullanılan ilaç miktarı azaltılmaktadır.