Buluş Değerlendirme Komisyonu

  • Prof. Dr. Ayşe Gülbin ARICI – Komisyon Başkanı

  • Prof. Dr. Ömer Halil ÇOLAK – Komisyon Üyesi

  • Prof. Dr. Nedim MUTLU – Komisyon Üyesi

  • Doç. Dr. Esin AKARSU – Komisyon Üyesi

  • Öğr. Gör. Muhammet Cem SAKARYA – Komisyon Üyesi