KİMYA TEKNOLOJİLERİ

2020-11-24T14:30:23+03:00

DİŞ SOLİSYONU

Brilliant (akıllı, parlak) özellikteki ekstrakt ürün ile diş remineralizasyonunu kolaylaştırarak, lezyonların neden olduğu ağrıyı, hızlı ve etkin bir biçimde ortadan kaldıran farmasötik solüsyon ile ilgilidir. Bu buluş diş ağrısı çeken kişilerin kolaylıkla ulaşabileceği ve diş ağrısı için anında etki gösterebilen bir solüsyondur. Gargara şeklinde olup, oral yolla kullanılmaktadır. Buluş ile ağız içerisindeki yaraların iyileştirilmesi, ağız içi ve diş üzerindeki bakteri, streptokok, leptobasil veya zararlı birçok organizmayı temizlemek hedeflemektedir. Ayrıca bu gargara solüsyonu ile diş kanallarındaki damarlarda bulunan basınç dengesizliğinin, dişte mineral eksikliğinin ve dişte meydana gelen tahribattan kaynaklanan diş ağrısının önlenmesi amaçlanmaktadır.

2020-11-24T14:26:19+03:00

KONTROLLÜ İLAÇ SALIMI YAPAN AKILLI HİDYOJELLER

Teknoloji, tırnak mantarı hastalığının tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmiş kontrollü ilaç salımı yapan, sıcaklığa duyarlı ve antifungal özellikli akıllı hidrojellerlerdir. Hidrojel formülasyonunda antifungal etkili ilaç, kontrollü bir şekilde salınmakta ve böylece mantarlı bölgeye düzenli olarak ilaç uygulama zorluğu ortadan kalktığından hem tedavi süresi kısaltılmakta hem de kullanılan ilaç miktarı azaltılmaktadır.

2020-11-23T17:22:23+03:00

NANOLİF KOMPOZİT MEMBRAN

Geliştirilen çapraz yapılı nanolif filtre sayesinde, katyonik ve anyonik moleküller içeren organik atık karışımlar kolaylıkla ayrıştırılabilmektedir. Filtrasyon sonucu nanolif kompozit membran üzerindeki organik bileşikler ve süzülmüş organik bileşikler geri dönüştürülmüş şekilde tekrar kullanılabilmektedir.