Biyomedikal Girişimciliği Geliştirme

“E4B Akdeniz” Uluslararası Hızlandırma Programı

Çağrısı

 

BAŞVURU YAP

 

“E4B AKDENİZ” Hızlandırma Programının Amacı

Entrepreneurship for biomedicine (E4B) hızlandırıcı programı, Washington Üniversitesi (St.Louis) Tıp fakültesi tarafından yürütülmektedir. Akdeniz TTO, yapılan işbirliği kapsamında programın Türkiye’de de gerçekleştirilmesine ve biyomedikal alanda yenilikçi girişimlerin geliştirilmesine ev sahipliği yapacaktır. Bu kapsamda E4B AKDENİZ ile sağlık teknolojilerine yönelik yeni çözümlerin yaratılması, girişimlerin kurulması, girişimcilik becerisi ve tecrübesinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

“E4B AKDENİZ” Kapsamı

Bu programdan mezun olan girişimci adayları Washington Üniversitesi (St. Louis) tarafından verilen sertifikayı almaya hak kazanacaklardır. Ayrıca iş fikrinin içeriği ve başvuru koşullarının sağlanması halinde BİGG AKDENİZ Programına geçiş yapabilecek ve Caretta Ön Kuluçka imkanlarından ücretsiz yararlanabileceklerdir. Hızlandırma programı süresince  deneyimli girişimcilerin tecrübe paylaşımları, takım üyeleri ve danışmanlarla ağ kurma fırsatları ve takım sunumu yarışmasına katılma imkanları olacaktır.

Başvuru Koşulları

 • Tıp fakültesi, biyomedikal, hemşirelik, diş hekimliği, halk sağlığı alanlarında akademisyen olmak,
 • Tıp fakültesi, biyomedikal, hemşirelik, diş hekimliği, halk sağlığı alanlarında örgün öğrenim veren üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenci olmak
 • İleri düzeyde İngilizce biliyor olmak,

Not: Eğitim ve Mentörlük Programının 3.5 ay sürmesi planlanmaktadır. Programın tüm aşamaları online gerçekleştirilecektir.

Eğitim ve Mentörlük Programı İçeriği

E4B Eğitim Programı, her biri inovasyon ve girişimcilik sürecinin belirli bir yönüne odaklanan dokuz kısa dersten oluşmaktadır. Online dersler ders videoları, ek öğrenme kaynakları ve videolarla öğretilen becerileri geliştirmenize yardımcı olacak diğer etkinliklerden oluşmaktadır. E4B proje ekibi; deneyimli girişimcilerden, akademisyenlerden ve alanında uzman eğitimcilerden oluşmaktadır. Eğitim içeriklerine ilişkin kısa bilgi aşağıda verilmiştir.

1. Yenilik Fırsatlarını Belirlemek

Bu ders sağlık alanındaki sorunları belirlemek, hızlı çözümler üretmek, çözümlerin değerini ve uygulanabilirliğini artırmak için çeşitli stratejiler kullanarak yenilik fırsatlarını nasıl belirleyeceğini öğrenmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenme Hedefleri
 • Şimdi ve gelecekte çözülmesi gereken bir sorunu veya karşılanmamış bir ihtiyacı kısaca formüle edebilmek.
 • Belirli bir soruna hızlıca birden çok potansiyel çözüm üretebilmek.
 • Önerilen çözümlerin uygulanabilirliğinin arkasındaki temel varsayımları tanımlamak/ ölçmek.
 • Fikir üretme sürecinde kullanılan temel kavramları ve terminolojiyi hem kendiniz hem de başkaları tarafından üretilen yeni fikirlerin ilk değerlendirmesinde uygulamak.
 • Fikir üretme sürecinde ortaya çıkan fikirler arasındaki potansiyel bağlantıları ve sinerjileri belirlemek.
 • Çözüm önerilerinin fizibilitesini değerlendirmek.

2. Biyomedikal Yenilik ve Girişimcilik Dünyasına Giriş

Bu ders biyomedikal yenilik ve girişimcilik dünyasına adım atmanızı sağlar. İşlenen konular arasında; fikirler ve fikri mülkiyet arasındaki bağlantı, kurum içi yenilik, yaşam bilimi alanında yenilik yapacak kişilerin karşılaştığı zorluklar, riskleri tanıma ve alınabilecek tedbirler, “hızlı başarısızlık” ve finansman konuları yer almaktadır.

Öğrenme Hedefleri
 • Üniversitede, sanayide ve girişimcilik bağlamında fikri mülkiyetin yaratılması ve sahipliği ile yenilik arasındaki bağlantıyı anlamak.
 • Girişimciler ve toplumlar için patent sisteminin faydalarını ve sınırlarını
 • Fikri mülkiyetin temellerini ve bunların katılımcıların E4B Programına katılımını nasıl etkileyebileceğini anlamak.
 • Yenilik ve girişimcilik zihniyetinin farklı kariyer yollarında (akademi, sanayi, girişimcilik) nasıl uygulanabileceğini ve “oyunun kurallarının ne olduğunu” anlamak.
 • Ürün yaşam döngüsünü ve her aşamada yatırımcı/fon sağlayıcı motivasyonlarını bilmek.
 • Yenilik ve Girişimcilikte başarılı olmak için gerekli kişisel ve profesyonel özellikleri anlamak (nezaket, cesaret, dayanıklılık, deneysel zihniyet, öz-yeterlik, duygu yönetimi, etik davranış gibi).
 • E4B Programının kişisel ve profesyonel hedeflerinize ulaşmakla ne kadar alakalı olduğunu belirlemek.

3. Yenilik ve Girişimcilikte Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık

Bu ders çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın 4P’sini (Amaç, İnsanlar, Yer ve Uygulama) anlamanızı ve çeşitliliğin, eşitliğin ve kapsayıcılığın olduğu organizasyonlar yaratmak için kullanabileceğiniz stratejiler hakkında bilgi edinmenizi sağlar.

Öğrenme Hedefleri
 • Çeşitliliğin girişiminizi nasıl etkilediğini ve tüm çalışanlar için keyifli bir ortam yaratmadaki rolünüzü anlamak.
 • Kültürler arası iletişimin önündeki önemli engelleri anlamak ve bunların üstesinden gelmek için stratejiler geliştirmek.
 • Kişinin kişisel ve profesyonel yaşamında ön yargının nasıl ortaya çıktığı ve bunun nasıl en aza indirilebileceğini öğrenmek.
 • Girişimlerde gözlemlenen davranış bozukluklarının misyonunuz nasıl zayıflattığını ve bunlarla “suçlanma veya suçluluk” duygusuna neden olmayacak şekilde nasıl başa çıkılabileceğini anlamak.

4. Müşteri Bulmak

Bu dersin amacı, müşterilerinizi belirlemenize, onlarla etkileşim kurmanıza ve sürekliliklerini sağlamaya yardımcı olmaktır.

Öğrenme Hedefleri
 • Potansiyel nihai tüketici ve müşterileri belirlemek.
 • Ödeme yapan müşterileri belirlemek ve tanımak için deneysel bir yaklaşım kullanmak.
 • Birbirinden farklılaşan müşterilerin problemlerini için açık uçlu soru sormayı öğrenmek ve müşterilerle nasıl iletişim kurulacağını anlamak.

5. Yeniliğinizi Pazarlamak

Bu derste katılımcıların gelecek vizyonlarını nasıl iyileştirecekleri ve amacınıza inanan başka kişileri işe almanın önemi ele alınacaktır.

Öğrenme Hedefleri
 • Başarılı bir konuşmacı olmanın bileşenlerini anlamak ve yeniliği ilgi çekici ve ikna edici bir şekilde açıklamak
 • Hedef kitlenin bilgi ihtiyaçlarını belirlemek ve yeniliğin sunumunu bu ihtiyaçları en iyi biçimde karşılayacak şekilde uyarlamak.
 • Sunumu stratejik olarak planlamak. Sunum, soru- cevap oturumu ve dinleyici sorularını tahmin etmek için mevcut zamanı en iyi şekilde kullanarak konuşma yapmak.
 • Kendinizi inandırıcı, yetkin ve ikna edici olarak göstermek için sözlü ve sözlü olmayan stratejiler kullanmak.

6. Biyomedikal Yenilik ve Girişimcilikte Etik

Bu derste geleneksel iş uygulamaları veya medikal etik uygulamalarla kolayca çözülemeyen biyomedikal girişimcilerin karşılaştığı benzersiz zorluklarla nasıl başa çıkılacağı anlatılacaktır.

Öğrenme Hedefleri
 • Biyomedikal etiğin temel ilkelerini tanımlamak.
 • Biyomedikal girişimlerindeki ortak etik sorunları anlamak.
 • Yeniliğin geliştirilmesi ve ölçeklendirilmesinde stratejik kararları alabilmek için etik karar alma çerçevesini ne zaman ve nasıl uygulayacağınızı bilmek.
 • Bir proje ya da girişimi tasarlarken ve değerlendirirken etik karar verme çerçevesi uygulamak.
 • Etik kararlar alırken kullanılacak mevcut kaynakları belirlemek, bu kaynaklara erişmek ve kullanmak.

7. Yeniliği Doğrulamak

İlk dersten itibaren geliştirilen yeniliğe ilişkin temel varsayımları doğrulamak amaçlanmaktadır.

Öğrenme Hedefleri
 • Yenilik ve girişimcilik (I&E) bağlamında “doğrulamanın” ne anlama geldiği öğrenmek.
 • Yenilik ve girişimciliğin belirsiz ortamında doğrulama ile ilgili zorlukları anlamak.
 • Yenilik ve girişimcilikte “öğrenmeyi doğrulama” kavramını anlamak.
 • Kendinizin veya başkalarının yeni fikirlerini sürekli olarak doğrulamak.
 • Doğrulama sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış çevrimiçi doğrulama araçlarını kullanmak.

8. Etkili Takımlar Oluşturma

Bu derste bir takımda ihtiyaç duyulan beceri ve yetenekleri anlama, takım kurma, takım üyelerini amacınıza nasıl dâhil edebileceğinizi ve takım üyelerinin işbirliğini nasıl sağlayabileceğiniz öğretilecektir.

Öğrenme Hedefleri
 • Takımın ne olduğunu tanımlamak ve başarılı takımların özelliklerini anlamak.
 • Takım hedeflerine ulaşmak için gereken bireysel becerileri ve yetenekleri belirleyerek, bu beceri setlerine sahip kişileri işe alarak ve değerlendirerek takım oluşumunu kolaylaştırmak.
 • Takım dinamiklerinin ve evriminin temellerini anlamak.
 • Takım performansı nasıl yükselir öğrenmek
 • Yaratıcılığı, yeniliği, güveni, çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik eden bir takım iklimi ve kültürü geliştirmek.

9. Bir Girişimci Olarak Hayatta Kalma ve Gelişme

Benlik saygısı, minnettarlık, zihin-vücut bağlantısı, fiziksel aktivite, duygusal zekâ ve dayanıklılık gibi psikolojik sağlık durumlarınızı geliştirin.

Öğrenme Hedefleri
 • Psikolojik olarak sağlıklı kalmanın önemini anlamak
 • Psikolojik açıdan güçlü kalma ve psikolojik zorluklarla başa çıkma stratejilerini öğrenmek.
 • Duygusal zekâyı öğrenmek ve duygularımızı düzenleme stratejilerinin nasıl uygulanacağını anlamak.
 • Duygusal ve fiziksel sağlığı sürdürmek için öz yönetim ve öz bakım stratejilerini kullanmak.

Mentorlük

E4B takımlarına, bitirme projelerini tamamlamalarına yardımcı olacak iki veya daha fazla mentör  atanır. Mentorler, takımların problem veya çözüm fikrine göre atanırlar.  Mentorler, her hafta takımlarla yaklaşık yarım saatlik etkileşimde bulunarak çalışmalarına mentorlük yaparlar. Mentorler akademide, sanayide veya girişimcilik kariyerinde isim yapmış uluslararası, ulusal veya yerel bağlamda görev yapan uzmanlardan atanabilmektedir.

Programın Sonuçlandırılması

Bitirme Projesi

E4B Hızlandırma Programı, katılımcıların dört veya beş kişilik takımlarla hazırlayacakları bitirme projeleri ile tamamlanacaktır. Bitirme projesi; yönetici özeti ve pazarlama sunumu şeklinde iki ana çıktı içerecektir. Sertifika almaya hak kazanmak için bitirme projelerinin sunulması zorunludur. Katılımcılar hızlandırma programı boyunca bitirme projeleri üzerinde çalışacak ve düzenli olarak ilerlemelerini mentorleri ile paylaşacaklardır.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yürütülen programın orjinal web sitesine ulaşmak için tıklayınız