GIDA TEKNOLOJİLERİ

2020-11-24T14:05:19+03:00

KEMİK SUYU TOZU ÜRETİMİ

Kemik suyunun kurutulması ve öğütülmesi ile elde edilen, besleyiciliği, yararlılığı, fonksiyonel özellikleri korunmuş, koruyucu veya katkı maddesi içermeyen kemik suyu tozu ve üretim yöntemi ile ilgilidir. Kemik suyu tozunda, nem ve su aktivitesinin kontrol altına alınması ve sahip olduğu yığın yoğunluğu sayesinde; paket halinde içerisindeki oksijen oranının azaltılmasına elverişli bir ürün elde edilmekte ve raf ömrü uzun bir ürün ortaya koyulmaktadır.

2020-11-24T15:59:21+03:00

ANTİBAKTERİYEL ETKİLİ MİKROENKAPSÜLE FELİX O1 BAKTERİYOFAJINI İÇEREN YOĞURT

Teknoloji ile Salmonella enteric subsp. enterica bakterisinin öldürülmesinde etkili olan Felix O1 bakteriyofajını mikroenkapsüle formda içeren antibakteriyel etkili fonksiyonel bir yoğurt üretimi gerçekleştirilmektedir. Bakteriyofajlar, kendilerine özgü hedef bakteriyi öldürebilen ve prokaryot organizmaları enfekte eden virüslerdir. İnsanlarda enterik ateş (tifo), enterokolit/ishal (salmonelloz) ve bakteriyemi (septisemi) hastalıklarına ve hatta küçük çocuklarda, yaşlılarda ve bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde ölüme sebep olabilen Salmonella Salmonella enteric subsp. enterica bakterilerinin etkisiz hale getirilmesi büyük önem arz etmektedir. Yapılan klinik çalışmalar insanlarda enfeksiyonun Salmonella ile bulaşık gıda ve su tüketimi sonucu meydana geldiğini göstermektedir. Mikroenkapsüle Felix O1 bakteriyofajını içeren yoğurt; salmonella kaynaklı hastalıkların önlenmesine ve/veya tedavisine yardımcı olmaktadır.

2020-11-23T17:00:35+03:00

KEFİRLİ DONDURMA

Kefir; asidik, hafif alkollü ve viskoz olan Kafkas bölgesi orijinli fermente bir süt ürünüdür. Dondurma karışımının kefir starter kültürü ile fermente edildikten sonra dondurulmasıyla fizikokimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal açıdan daha iyi özelliklere sahip fonksiyonel bir dondurma ürünü elde edilmektedir.

2020-11-23T17:04:49+03:00

FENİLKETONÜRİ HASTALARINA FENİLALANİN İÇERİĞİ AZALTILMIŞ TAM GIDALAR ÜRETİM YÖNTEMİ

Un, süt ve et gibi tam gıda kaynaklarının fenilketonuri hastaları tarafından tüketilebilmesini sağlamak amacıyla Fenilalanin Amonyum Liyaz Enzimi uygulanarak fenilalanin içeriğini azaltan bir yöntemdir. hasta için probleme neden olan fenilalanin hastada probleme neden olmayan sinnamik asite dönüştürülmektedir.

2020-11-24T14:45:17+03:00

Rekombinant DNA (ADH3)

Teknoloji ADH3 promotorunun en kısa DNA sekansını belirlemek ve fermentör ortamında rekombinant protein üretiminde kullanılmak üzere geliştirilen yeni bir promotordur. Buluş kapsamında sunulan “etkisi ortaya konulmuş DNA bölgeleri” farklı sentetik promotorların oluşturulması için kullanılabilecek önemli araçlardır.

2020-11-24T15:55:45+03:00

ESMER PİRİNÇ BULGURU

Poaceae familyasına ait gluten içermeyen bir tahıl olan Oryza sativa L.’nin (çeltik) kavuzundan ayrılmasıyla elde edilen esmer pirincin; haşlanması, kurutulması ve öğütülmesi gibi işlemlerden geçirilerek fonksiyonel özelliklere sahip, esmer pirince göre daha kısa sürede pişen ve besin öğelerinin biyoyararlılığı yüksek, mikroorganizmalara karşı daha dayanıklı ve dolayısıyla raf ömrü daha uzun esmer pirinç bulguru haline getirilmesidir.