DÜŞÜK PROTEİNLİ BESLENME HOTEL KONSEPTİ PROJESİ

 Metabolik hastalıklar içerisinde yer alan Fenilketonüri(PKU); Doğan her 3000 ile 4500 çocuktan birinde tespit edilmektedir. Bu hastalıkla doğan çocuklar, fenilalanin amino asidini başka bir amino asit olan tirozine dönüştüremezler. Vücutta biriken fenilalanin geri dönüşümsüz ve ilerleyici beyin hasarına neden olur. Yenidoğan tarama testi ile erken tanı ve tedavisi mümkün olan bu hastalığın tedavisi hayat boyu devam eden düşük proteinli beslenme diyeteni devam etmektir.

Fenilketonüri(PKU) hastalarının tedavi süreçleri bir hayli zor olup, hastaların diyetlerine  dikkat etmemesi/edilmemesi durumunda zihinsel ve  bedensel tahribata maruz kalması kaçınılmazdır. PKU’lu bireyin bu tahribattan korunmak için  yaşam biçimi haline getirdiği özel bir diyete sahip olması gerekmektedir. Bu sebeple hastaların psikolojik olarak desteklenmesi; tedavi sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve normal bir birey gibi hayata kazandırılması ciddi önem taşımaktadır.

Bu hastalık kapsamında;

  • Fenilketonüri(PKU) hakkında bilinirlik seviyesi oldukça düşüktür,
  • Hayat boyu özel diyet yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir, (sosyal aktivite vb)
  • PKU’lu bireylerin topluma kazandırılması önem arzetmektedir,
  • PKU’lu bireylerin sosyal yaşamda aktif rol alabileceği uygulamaların geliştirilmesi,
  • PKU’lu bireylerin kendini özel ve rahat hissedebileceği yanında ailesinin ve arkadaşlarının olabileceği, hasta muamelesi görmediği bir ortamın yoksunluğu,

Tespit edilen bu ihtiyaçlar sadece Türkiye için değil Uluslararası düzeyde de geçerlidir.Hastalık hakkında genel bir farkındalığın yaratılmasına olan ihtiyaç çok yüksektir. Dünya üzerinde diğer

metabolik hastalıklarıda ilave ettiğimizde 8,5 Milyon’un üzerinde insanın bu ve benzeri kısıtları yaşadığı söylemek mümkündür.

Bu nedenlerden dolayı bu hastalığa sahip bireylerin sosyal yaşama entegrasyonu ve kendilerini rahat hissedecekleri bir ortam yaratılması düşüncesiyle bir ilki gerçekleştireceğimiz “Düşük Proteinli Beslenme Hotel Konsepti Projesini” hayata geçirilmektedir.

Düşük Proteinli Beslenme Otel Konsepti Projesi ile hem PKU’lu bireylerin yakınları ile serbest vakit geçirebileceği, diğer PKU’lu bireyler ile bir araya gelip farklı aktivitelerde bulunabileceği, kendini özel hissedeceği bir konaklama tesisi konseptini hayata geçirmeyi hemde sosyal sorumluluk bilinciniartırmayı amaçlamaktayız.

Dünyada başka bir konaklama örneği bulunmayan bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Fenilketonüri(PKU) hastalığı ve sorunlarıyla ilgili farkındalığın oluşturulmasına, PKU’lu bireylerin sosyal paylaşımda bulunabileceği alanların yaygınlaşmasına ve konaklama işletmelerinin  doluluk oranlarını arttırılmasına, ayrıca Ülkemizde ve öncelikli Antalya’da faaliyet gösteren önemli sektörlerden biri olan “Turizm Sektörünün” Sağlık Turizmi alanında yeni bir hizmet sunum konseptinin geliştirilmesi ile ürün çeşitlendirilmesine önemli katkı sağlanacaktır.

Proje Yürütücüsü

Akdeniz Üniversitesi AKDENİZ Teknoloji Transfer Ofisi

Proje Konseptinin Uygulanacağı Otel, Proje Partneri

Proje Partnermiz olarak Antalya Kemer RİXOS Sungate Hotel’dir.

     Ana Paydaş; PKU Aile Derneği                 Projeye Destek Veren Kuruluşlar;, Çocuk Beslenme veMetabolizma Derneği