Teknolojinin Konusu

Girişindeki yarı-iletken PN tipi fotodiyot üzerine düşen fotonların meydana getirdiği elektriksel akımın çok kısa zaman diliminde yüksek hızlarda anahtarlanmasını sağlamaktır.

İişlemsel kuvvetlendiricili bir analog integral alıcı devreye bağlayıp girişindeki elektriksel akımı voltaja çeviren bir analog integral alıcı tümdevrenin yapılmaktadır.

 

Proje Görseli

 

Teknolojinin Avantajları

  • Yüksek hız anahtarlamalı analog integral alıcı elektronik devresidir.
  • Zaman domeni diffüz optik tomografi (ZDDOT) ve fluoresans moleküler görüntüleme mikroskop sistemlerinde kullanılır.
  • Fotodiyotların pikosaniyeler (ps) mertebelerinde anahtarlanabilmelerinin sağlanmasıdır.
  • Tasarlanan devrenin çizimi yapılıp simülasyonları gerçekleştirildi.
  • Simülasyon neticeleri 1 ve 2 mikrosaniye zamanlamaları için integral alma işlemini gerçekleştirmiştir.
  • analog akım-voltaj çevirici tümdevrelerde DTC benzeri dijital control ve kumanda devrelerinin elimine edebilir.

Uygulama Alanları

  • Biyomedikal optic görüntüleme cihazlarındaki tüm elektronik devrelerde kullanılabilir.

 

Hak Sahipleri : Akdeniz Üniversitesi
Buluş Sahipleri : Hüseyin Özgür KAZANCI
Patent numarası: 2017/19811