Project Description

MEDİKAL GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI İÇİN YENİ ELEKTRONİK DEVRE

TEKNOLOJİ ÖZETİ

Buluş biyomedikal optik görüntüleme sistemlerinde kullanılan analog akım/voltaj çevirici elektronik devreler ile ilgilidir.
Özellikle fiber optik kablolarından gelen ışık şiddeti bilgilerini okuyabilmek amacıyla fiber optik kabloya bağlanacak olan pn-tipi yarı iletken elektronik foto diyotlarının üzerinden akacak olan elektrik akım miktarlarının voltaj değerlerine çevrilmesi ile ilgili olan elektronik analog akım/voltaj çevirici tüm devresi ile ilgilidir. Dokuya girip, dokunun içerisinden geri yansıyan fotonların fotodiyotlar üzerinde meydana getirdiği elektriksel akımları voltaj değerlerine dönüştürerek zamana bağlı olarak ölçmek amaçlanmaktadır.

AVANTAJLARI

  • Zaman domeni diffüz optik tomografi (ZDDOT) ve fluoresans moleküler görüntüleme mikroskop sistemlerinde kullanılan fotodiyotların pikosaniyeler (ps) mertebelerinde anahtarlanabilmelerinin sağlanmaktadır
  • Cihazların daha hızlı ve yüksek doğrulukta çalışmasını sağlar.
  • Medikal optik görüntüleme yöntemlerinden bir tanesi olan diffüz optik tomografi (DOT) sistemlerindeki doku tiplerinin birbirinden daha yüksek kalitede ayrılmasını sağlar.
  • Yarı-iletken PN tipi fotodiyot üzerine düşen fotonların meydana getirdiği elektriksel akımın çok kısa zaman diliminde yüksek hızlarda anahtarlayabilir.
  • Bilinen en hızlı akım çevirici entegre sistem 330 mikrosaniye zamanlamaya sahipken, geliştirilen teknoloji zamanlamayı pikosaniyeler (ps) düzeyine kadar kısaltmaktadır.
  • Mevcut buluşta laboratuvar şartlarında karanlık odanın ve tek fotona dahi duyarlı olan foto-çoğullayıcı tüpün gerektiği pahalı TRDOT sistemlerinin yaptığı işlemin aynısını tek çipin içerisinde yapılmasını sağlayacak elektronik devre ortaya konmaktadır.

YÖNTEM

Tasarlanan devrede, devre çıkışında sağlanan bir integral alıcı devre ile yapılan integral alma işlemi, bir iletim hattı gecikme devresinin anahtarlama transistorlarını devreye sokup çıkartması ile gerçekleştirilmektedir. İletim hattı gecikme devresi bir anahtarlama devresi, L1 ve L2 metal hatlarından oluşmaktadır. Anahtarlama devresi anahtarları açıp kapamaya yarayacak olan tetikleme darbe voltajını üretirken; L1, L2 iletim hatları da L1 ve L2 iletim hatlarının uzunluk farklarından dolayı meydana gelecek zaman farkını oluşturmaktadır.

KULLANIM ALANLARI

Biyomedikal optic görüntüleme cihazlarındaki tüm elektronik devrelerde kullanılabilir. Bu elektronik devrenin kullanılabileceği cihazlar; manyetik görüntüleme cihazı ( MR), ultrason cihazı, floresans spektrometresi, floresans mikroskobu ve bunun gibi cihazlardır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKKI

Doç.Dr. HÜSEYİN ÖZGÜR KAZANCI
Doç.Dr. HÜSEYİN ÖZGÜR KAZANCIBuluş Sahibi
Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi