Project Description

GRAFEN İÇERİKLİ KATOT ELEKTROKATALİZÖRÜ

TEKNOLOJİ ÖZETİ

Söz konusu teknoloji özellikle yakıt pilleri ve metal hava pillerinde enerjinin elde edilebilmesi için geliştirilen, katotta oksijenin indirgenmesini sağlayan grafen içerikli bir elektrokatalizördür. Teknoloji kimyasal süreçler ile endüstriyel miktarlarda üretilebilmekte ve üretimde kullanılan kimyasallar toksik madde içermemektedir.

AVANTAJLARI

  • Azot katkılanmış grafen (N-GN) katalizör
  • Çok yüksek elektrokimyasal yüzey alan (550-650 m2/g),
  • Üstün ORR (oksijen indirme reaksiyonu) performansı
  • Ticari Pt/C katalizörlere kıyasla asidik ve bazik ortamlarda yaklaşık 2 kat daha fazla akım yoğunluğu (4.5 mA/cm2 8.0 mA/cm2), eşdeğer pil potansiyeli,
  • Çok yüksek karbonmonoksit ve metanol toleransı ve
  • Ucuz endüstriyel kimyasallar ile üretim, yaklaşık 1/10 maliyet avantajı
  • Yüksek iletkenlik
  • Yüksek tekrarlanabilirlik
  • Kimyasal ve mekanik dayanım
  • Uzun kullanım ömrü

YÖNTEM

Ultra saf su içerisine ilave edilen grafen oksitte bulunan grafen plakalarının ayrıştırılması ve azot kaynağı ile karıştırılması sonrası, uygun pH değerinde, grafen oksit ile azot kaynağı arasındaki kovalent bağlanmayı katalizleyen Co+2’ in karışıma eklenerek önceden hesaplanan sıcaklık ve sürede jelleşmenin gerçekleştirilir. HCl kullanımı ile pH ayarlaması yapılarak amonyumklorür tuzlarının çöktürülür. Co+2 iyonlarının uzaklaştırılmasından sonra karışımın katılaştırılarak ısıl işlem uygulanır.

KULLANIM ALANLARI

Elektrokimyasal enerji depolama ve dönüşümü ile ilgili sanayi kollarında özellikle yakıt pilleri ve metal hava pillerinin üretiminde kullanılabilmektedir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKKI

Doç.Dr. EDİP BAYRAM
Doç.Dr. EDİP BAYRAMBuluş Sahibi
Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Analitik Kimya