AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİLERİ

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde yürütülen araştırma çalışmalarının (Projeler, Tezler vb.) çıktıları buluşlar, keşifler, materyaller, bitki çeşitleri vb. çalışmalar ticarileştirme potansiyeline sahip olabilir. Akdeniz TTO’nun amacı üniversite araştırmacılarının geliştirmiş olduğu yenilikçi teknolojilerin pazara akışını hızlandırmak, sektörün ihtiyacı olan teknolojilerin üniversitede geliştirilmesi için işbirliklerini sağlamaktır.