İsmail Veli SEZGİN
İsmail Veli SEZGİNTeknoloji Transfer Uzmanı | İş Geliştirme
+90 242 227 6380 Dahili: 1366
ivsezgin@akdeniz.edu.tr
Nesrin ÇELİK GÜLAY
Nesrin ÇELİK GÜLAYTeknoloji Transfer Uzmanı | İş Geliştirme
+90 242 227 6380 Dahili: 1366
nesrincelik@akdeniz.edu.tr
Melih KOÇYİĞİT
Melih KOÇYİĞİTTeknoloji Transfer Uzmanı | Proje Geliştirme Makine Yüksek Mühendisi | MBA
+90 242 227 6380 Dahili: 1365
melihkocyigit@akdeniz.edu.tr
Merve BİLGEN ÇIKDIN
Merve BİLGEN ÇIKDINTeknoloji Transfer Uzmanı | Tekno Girişim
+90 242 227 6380 Dahili: 1365
mervebilgen@akdeniz.edu.tr
Feride ÖZDEMİR
Feride ÖZDEMİRTeknoloji Transfer Uzmanı | Ticarileştirme Patent Vekili
+90 242 227 6380 Dahili: 1397
ferideyeniay@akdeniz.edu.tr
Serra KARADAL
Serra KARADALTeknoloji Transfer Uzman Yardımcısı
+90 242 227 6380 Dahili: 1398
skaradal@akdeniz.edu.tr
Sude TUNCER KEŞÇİ
Sude TUNCER KEŞÇİTeknoloji Transfer Uzmanı | Patent - Marka
+90 242 227 6380 Dahili: 1398
sudekesci@akdeniz.edu.tr
Hatice ÇELTİKÇİ
Hatice ÇELTİKÇİTeknoloji Transfer Uzmanı | İş Geliştirme
+90 242 227 6380 Dahili: 1392
haticeceltikci@akdeniz.edu.tr
Hamit Beran GÜNÇE
Hamit Beran GÜNÇETeknoloji Transfer Uzman Yardımcısı
+90 242 227 6380 Dahili: 1391
hamitgunce@akdeniz.edu.tr