Etkisi Ortaya Konulmuş DNA Bölgeleri

Teknoloji ADH3 promotorunun en kısa DNA sekansını belirlemek ve fermentör ortamında rekombinant protein üretiminde kullanılmak üzere geliştirilen yeni bir promotor’dur. Pastoris ADH3 promotorunun özelliklerinden daha verimli protein üretimi gerçekleştirmek amacıyla; sondan ve içten silme analizleri ile %6 ile %163 arasında değişen güçlerde farklı promotorlardan oluşan bir promotor kütüphanesi ortaya çıkmıştır. Sonuçlar analiz edilerek promotor aktivitesinin de pozitif ve negatif etki gösteren DNA bölgeleri belirlenmiş ve negatif etki gösteren bölgelerin silinmesi pozitif etki gösteren bölgelerin eklenmesi ile örnek nitelikte 5 farklı sentetik promotor oluşturulmuş ve promotor aktivitesi %200 düzeylerine kadar yükseltilebilmiştir ve yaklaşık %165 ila %200 düzeyinde enzim aktivitesinde artışlar sağlanmıştır.

 

 

  • Ekspresyon sisteminin post translasyonel modifikasyonları gerçekleştirebilir.
  • Üretilmek istenen proteini hücre dışına salgılayarak saflaştırılmasına kolaylık sağlar.
  • Buluş kapsamında geliştirilen ADH3 mutant promotorları mevcutları ile kıyaslandığında %200’e kadar verim artışı sağlar.

Buluşun muhtemel başlıca kullanım alanı rekombinant protein üretimleri olup aşı, antikor, enzim ve peptit gibi katma değeri yüksek ürünlerin endüstriyel amaçlı ve büyük ölçekli üretimlerinde kullanılabilir.

 

Başvuru Sahipleri : Akdeniz Üniversitesi

Buluş Sahipleri : Prof. Dr. Mehmet İNAN

Patent No: 2018/05404