Soğuk Kurutucu

Silo İçerisinde Karbondioksit ve Düşük Rutubet Koruması
Sağlayan Tahıl ve Diğer Tane Ürünler Depolama Sistemi


Ekim Makinaları için Geliştirilmiş Helezonlu Tohum Borusu


Magik DNA İzolasyon KitiRekombinant DNAFenilketonuriGrafen İçerikli Katot Elektrokatalizörü


Kendiyürür Budama Artığı
Parçalama Makinesi


Obezite İndükleyici Kemirgen Yemi

Soğuk Merkezli Silo Tasarımı

Bir Üretim Yöntemi


Bir Su Arıtma SistemiBiyomedikal Optik Görüntüleme İçin Yeni Elektronik Devre


Kapalı Döngü Modifiye Atmosfer
Kurutucu (Kadmak)


Kefir Dondurma
Bazı Bitkisel Yağların Su Ürünlerinde
Anestetik Madde Olarak Kullanımı


Mikobakterilerin Üretilmesi ve Antibiyotik Duyarlılıklarının
Test Edilmesinde Yeni Bir Besiyeri


Silindirik Hücre Kültürü
Şişelerinde Lentiviral Gen
Tedavi Vektör Üretim Yöntemi


Diyabete Karşı İnsan Glp1 Genini
Kodlayan Lentiviral Gen Tedavi
Vektörü Geliştirilmesi


Diyabete Karşı Lentiviral
İnsülin Gen Nakil
Vektörlerinin Geliştirilmesi


Diyabet, Kanser ve İnflamatuvar
Hastalıklara Karşı İnsan Trail
Geni Taşıyan Lentiviral Gen Tedavi Vektörlerinin
Geliştirilmesi