Patent

/Patent
Patent2019-04-24T21:15:59+00:00

Soğuk Merkezli Silo Tasarımı

Patent DetaylarıSoğuk Kurutucu

Patent DetaylarıSilo İçerisinde Karbondioksit ve Düşük Rutubet Koruması
Sağlayan Tahıl ve Diğer Tane Ürünler Depolama Sistemi

Patent DetaylarıEkim Makinaları için Geliştirilmiş Helezonlu Tohum Borusu

Patent DetaylarıMagik DNA İzolasyon Kiti

Patent DetaylarıRekombinant DNA

Patent DetaylarıFenilketonuri

Patent DetaylarıGrafen İçerikli Katot Elektrokatalizörü

Patent DetaylarıKendiyürür Budama Artığı
Parçalama Makinesi

Patent DetaylarıObezite İndükleyici Kemirgen Yemi

Patent DetaylarıBir Üretim Yöntemi

Patent DetaylarıStevia

Patent DetaylarıBir Su Arıtma Sistemi

Patent DetaylarıBiyomedikal Optik Görüntüleme İçin Yeni Elektronik Devre

Patent DetaylarıKapalı Döngü Modifiye Atmosfer
Kurutucu (Kadmak)

Patent DetaylarıKefir Dondurma


Patent DetaylarıBazı Bitkisel Yağların Su Ürünlerinde
Anestetik Madde Olarak Kullanımı

Patent DetaylarıMikobakterilerin Üretilmesi ve Antibiyotik Duyarlılıklarının
Test Edilmesinde Yeni Bir Besiyeri

Patent DetaylarıSilindirik Hücre Kültürü
Şişelerinde Lentiviral Gen
Tedavi Vektör Üretim Yöntemi

Patent DetaylarıDiyabete Karşı İnsan Glp1 Genini
Kodlayan Lentiviral Gen Tedavi
Vektörü GeliştirilmesiPatent DetaylarıDiyabete Karşı Lentiviral
İnsülin Gen Nakil
Vektörlerinin GeliştirilmesiPatent DetaylarıDiyabet, Kanser ve İnflamatuvar
Hastalıklara Karşı İnsan Trail
Geni Taşıyan Lentiviral Gen Tedavi Vektörlerinin
Geliştirilmesi

Patent DetaylarıFollow by Email
Facebook
LINKEDIN