MİKOBAKTERİLERİN ÜRETİLMESİ ve TÜBERKÜLOZ TANISI İÇİN KÜLTÜR TESTİ

Klinik örneklerden Mycobacterium tuberculosis’in hızlı ve doğru bir şekilde saptanabilmesi, tüberkülozun etkin kontrolündeki en önemli basamaklardan biridir. Tüberkülozun erken ve doğru tanısı, tedavinin mümkün olan en kısa süre içerisinde başlatılabilmesini sağlamaktadır. Tüberkülozun rutin tanısının yapıldığı laboratuvarlarda
moleküler yöntemler önemli bir basamak haline gelmiştir.

KULLANIM AMACI
• Bir mikobakteriyel enfeksiyonun btanımlanmasına, tüberküloz (TBC) tanısı koymaya, tedavinin etkinliğini izlemeye yardımcı olmak için kullanılır.
• Mikobakterilerin 10 günün altında üretilmesini ve koloni oluşumunun daha erken tespit edilmesini böylece tüberküloz hastalığına karşı kısa sürede sonuç alınır.
• Yalnızca profesyonel ve vücut dışı kullanım içindir.


TESTİ KULLANMAK İÇİN İŞLEM ADIMLARI

• Dekontaminasyo
• Homojenizasyon
• Direkt Yayma Hazırlama
• Kurutma ve Tespit (Fiksasyon)
• Boyama
• Sonuçların Değerlendirilmesi

KÜLTÜR TESTİ NE ZAMAN YAPILIR?

Tüberküloz (Tbc) veya başka bir mikobakteriyel enfeksiyonla bağlantılı olabilen uzun süreli öksürük, kilo kaybı, ateş, üşüme-titreme yakınmalarınız varsa, Tbc tedavisinin etkinliğini izlenmesi gerekiyorsa yapılır.

KÜLTÜR TESTİ İÇİN NUMUNE ÇEŞİTLERİ

• Farklı günlerde sabah erkenden balgam örneği
• Hasta balgam çıkartamıyorsa bronkoskopi denilen bir girişimle alınan sıvı
• Çocuklarda mide yıkantı suları/aspiratları
• Belirtilere göre idrar, beyin-omurilik sıvısı (BOS)
• Başka vücut sıvıları veya biopsi ile alınan doku örnekleri kültüre gönderilebilir.

Başvuru Sahibi : Akdeniz Üniversitesi
Buluş Sahibi : Prof. Dr. Ahmet Yılmaz ÇOBAN
Patent Numarası : 2017/22985

Avrupa Patent Numarası: EP18893431.9