Patent Değerlendirme Komisyonu

  • Prof. Dr. Mustafa Gülmez (Başkan)
  • Prof. Dr. Nedim Mutlu (Üye)
  • Doç. Dr. Bekir Taner San (Üye)
  • Doç. Dr. Olgun Kitapcı (Üye)
  • Dr. Öğr. Üyesi Esin Akarsu (Üye)