Buluş Değerlendirme Komisyonu

  • Doç. Dr. Oldun KİTAPÇI (Başkan)
  • Prof. Dr. Nedim Mutlu (Üye)
  • Doç. Dr. Bekir Taner San (Üye)
  • Dr. Öğr. Üyesi Esin Akarsu (Üye)
  • Dr. Öğr. Üyesi Devrim Demir Dora(Üye)

  • Öğr. Gör. M.Cem Sakarya(Üye)