Buluş Değerlendirme Komisyonu

  • Prof. Dr. Olgun KİTAPCI (Başkan)

  • Prof. Dr. Nedim Mutlu (Üye)
  • Prof. Dr. Bekir Taner San (Üye)

  • Doç. Dr. Esin Akarsu (Üye)

  • Dr. Öğr. Üyesi Devrim Demir Dora(Üye)

  • Öğr. Gör. M.Cem Sakarya(Üye)