MagiK DNA İZOLASYON KİTİ

KULLANIM AMACI
• MagiK Kiti, biyolojik örneklerden genomik DNA izolasyonu ve saflaştırması için silika-membran teknolojisini (QIAamp teknolojisi) kullanan bir sistemdir.
• Canlı ve kuru bitki kesitlerinden DNA saflaştırmak için kullanılır.
• DNA bağlanma kolonunun oluşturulması ve kullanılmış DNA bağlanma kolonu parçalarından yeniden oluşturulmasının sağlanmasıdır.
• Ürünün in vitro diagnostik (IVD) amaçlara yönelik moleküler biyoloji teknikleri konusunda eğitimli teknisyenler ve hekimler gibi profesyonel kullanıcılar tarafından kullanılması amaçlanmıştır.
• Ürün manuel numune hazırlama amaçları için tasarlanmıştır.


PROSEDÜR ADIMLARI
• İzolasyon Kolonunun Oluşturulması – Hazırlama Süresi 4 saat
• Mevcut Kolonun ve piyasada bulunanların yeniden Kullanım için Hazırlanması – Hazırlama Süresi 48 Saat
• DNA’nın Silika Kolona Bağlanması 2- 3 saat
• Lizis Solüsyonunun Hazırlanması ve Bitki Örneklerinin Eklenmesi 1 -2 saat
• Yıkama ve Kolondan DNA’nın ayrıştırılması 1- 2 saat


Solüsyonların Hazırlanmasından sonra kullanıcı ;
DNA Dokusunun Parçalanma ve Lizis Süresi max:30 dk. ;
Kolondan Ayrılmanın Gerçekleşme Süresi Max: 40 dk.
Elde edilen DNA Miktarı yaklaşık 0,5 – 1 μg


KULLANILMASI İÇİN GEREKLİ MATERYALLER


• Kit içinde verilen tüpleri kullanmama kararı verilirse 1,5 ml veya 2 ml’lik mikrosantrifüj
• tüpleri (lizis adımları için) ve 1,5 ml’lik mikrosantrifüj tüpleri (elüsyon adımları için)
• Santirfüj
• Filtre Kağıdı
• Otoklav
• Kloroform
• İsopropanal

 


DİĞER ÜRÜNLERDEN FARKI


• Çok sayıda bitki türü ve kısımlarından DNA izolasyonuna imkan sağlamaktadır.
• Alternatiflerine göre kısa bir sürede DNA izole edebilmektedir. Örneğin 24 bitki tohum örneğinden yaklaşık bir saatlik bir sürede DNA izole edilebilmektedir.
• Üretim maliyeti düşüktür.
• Yaygın kullanılan silika tabanlı DNA izolasyon kitlerine göre eşdeğer veya yüksek verime sahiptir.
• Araştırıcıların sağlıklarına olumsuz etki edecek kanserojenik ve mutagenik ajanlar içermemektedir.
• Buluştaki solüsyonlar ile yöntem piyasadaki bütün silika tabanlı DNA Bağlanma Kolonları ile uyumlu olup arzu edildiğinde doğrudan bu kolonlarla kullanılabilmektedir.
• Daha az kullan – at malzeme kullanılmakta ve DNA Bağlanma Kolonu ve diğer plastik malzemelerin yeniden kullanım olanağı sunmaktadır.

KULLANIM ALANI


Buluşun Moleküler Biyoloji, Moleküler Genetik, Epigenetik, Biyoteknoloji, Moleküler Bitki Islahı, Gıda, Tarım ve Çevre Güvenliği, tarım ürünleri ithalat ve ihracat sahalarında kullanım potansiyeli mevcuttur.

 

Başvuru Sahipleri : Akdeniz Üniversitesi
Buluş Sahipleri : Prof. Dr. Mehmet KARACA, Doç. Dr. Ayşe Gül İNCE
Patent No: 2016/06310
Tescil Numarası : 2016 06310