Kefir; asidik, hafif alkollü ve viskoz olan Kafkas bölgesi orijinli fermente bir süt ürünüdür. Dondurma karışımının kefir starter kültürü ile fermente edildikten sonra dondurulmasıyla fizikokimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal açıdan daha iyi özelliklere sahip fonksiyonel bir dondurma ürünü elde edilmektedir.

       Avantajları

  • Yüksek besin değerine sahiptir.
  • Çok önemli bir probiyotik kaynağıdır.
  • Fermente edilmemiş gıdalara kıyasla daha kolay sindirilebilir.
  • Sağlığa yararlı mikroorganizmalar içerir.
  • Uzun raf ömrüne sahip kefir dondurmasıdır.
  • Bu alanda ilk olma niteliği özgündür.

 

Kefirin dondurma karışımına doğrudan eklenmesi yani dondurma üretiminde bir nevi hammaddelerden biri olarak kullanılması durumunda fizikokimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal açıdan beklentileri karşılamayacak bir ürün elde edileceğinden dolayı üretim yönteminde dondurma karışımının kefir starter kültürü ile fermente edildikten sonra işlenerek dondurmaya dönüştürülmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Uygulama Alanları

Gıda sektöründe üretilebilir ve kullanılabilir niteliktedir.

 

Başvuru Sahipleri : Akdeniz Üniversitesi
Buluş Sahipleri : Prof. Dr. Ahmet KÜÇÜKÇETİN, Dr. Öğr. Üyesi Emine Mine ÇOMAK
Patent no: 2018/11454