Teknoloji Konusu

Söz konusu teknoloji özellikle yakıt pilleri ve metal hava pillerinde enerjinin elde edilebilmesi için geliştirilen, katotta oksijenin indirgenmesini sağlayan grafen içerikli bir elektrokatalizördür.   Teknoloji kimyasal süreçler ile endüstriyel miktarlarda üretilebilmekte ve üretimde kullanılan kimyasallar toksik madde içermemektedir.

Avantajları

  • Azot katkılanmış grafen (N-GN) Katalizör
  • Çok yüksek elektrokimyasal yüzey alan (550-650 m2/g),
  • Üstün ORR (oksijen indirme reaksiyonu) performansı
  • Ticari Pt/C katalizörlere kıyasla asidik ve bazik ortamlarda yaklaşık 2 kat daha fazla akım yoğunluğu (4.5 mA/cm20 mA/cm2), eşdeğer pil potansiyeli,
  • Çok yüksek karbonmonoksit ve metanol toleransı ve
  • Ucuz endüstriyel kimyasallar ile üretim, yaklaşık 1/10 maliyet Avantajı
  • Yüksek iletkenlik,
  • Yüksek tekrarlanabilirlik
  • Kimyasal ve mekanik dayanım
  • Uzun kullanım ömrü

Elektrokimyasal enerji depolama ve dönüşümü ile ilgili sanayi kollarında özellikle yakıt pilleri ve metal hava pillerinin üretiminde kullanılabilmektedir.

 

 

Başvuru Sahipleri : Akdeniz Üniversitesi
Buluş Sahipleri : Doç. Dr. Edip BAYRAM
Patent No: 2016/04530