• Tahıl ve benzeri tohumların sıra üzerine ekimini gerçekleştiren tarım makinelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
• Buğday, arpa, yulaf, ayçiçeği, mercimek, nohut, fasulye ve benzeri tohumları toprakta oluşturulan sıraya, istenilen miktar ve derinlikte kesintisiz olarak bırakan ekim makinelerine kolayca montajı yapılabilen bir ekim aparatıdır.
• Geliştirilen aparat, ekim öncesinde tohumların daha düzgün hareket etmesini ve ekim çizgisine düşerken kinetik enerjilerinin azaltılmasını sağlayan bir helezonlu sistemdir.
• Helezonlu tip tohum borusunda tohumların toprağa daha düşük hızda bırakılması sayesinde sıçrama sorunun ortadan kaldırılarak tohumların düz bir çizgide istenen aralıklarla ekilmesi sağlanmaktadır.
Avantajları
• Her bitki için toprakta eşit yaşam alanı sağlar.
• Tohumlar daha düşük hızda bırakılmasından dolayı sıçrama sorununu ortadan kaldırır.
• Birim alandaki bitki sayısını arttır. Sıra üzerinde bitki yerleşimin daha düzgün ve birbirine yakın gerçekleştirilmesi sayesinde yabancı otlar kontrol altına alınır.
• Mevcut ekim makinelerine kolaylıkla uygulanabilmesi sayesinde ekim makinesinin tamamı değiştirilmeden kullanılabilir. Ortaya çıkacak maliyet en aza indirilebilir.
Uygulama Alanları
Tarım alanında faaliyet gösteren tohum ekim makinalarında kullanıma uygundur.

Başvuru Sahipleri : Akdeniz Üniversitesi
Buluş Sahipleri : Prof. Dr. Davut KARAYEL, Ali ACTAŞ
Patent No: 2018/10225