Teknolojinin Konusu

Buluş, insülin yetmezliği ile gelişen diyabet hastalığının, hipoglisemi riski yaratmaksızın giderilmesi amacıyla, insülin gen tedavisinde kullanılabilecek bir lentiviral gen transfer plazmidinin tasarımı ile ilgilidir. Geliştirilen plazmid; insan doğal insülin geni ile birlikte esansiyel lentiviral elementler içermektedir. Buluşa özgü tasarıma sahip bu plazmid; CMV, minimal insülin ve insan insülin olmak üzere 3 farklı promotor opsiyonuyla geliştirilmiştir. İnsülin promotor bölgeleri; insülin geninin pankreas beta hücrelerinde; dolaşımdaki glukoz konsantrasyonuna bağlı olarak eksprese olmasına olanak tanıdığından, geliştirilen plazmid; diyabet hastalarında ani hipoglisemi riski yaratmaksızın insülin yetmezliğini giderebilecek; uzun süreli ve kalıcı transgen ekspresyonu sağlayabilecek, yüksek biyogüvenilirliğe ve transdüksiyon etkinliğine sahip 3. nesil lentivirusların üretimine uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.

 

Teknolojinin Avantajları

• 12 adet 15 cm’lik petride üretilen hücre miktarına yapılan transfeksiyon sonucunda elde edilen lentiviral vektör miktarına eşdeğer miktarda vektörün tek bir uygulamayla silindirik hücre kültürü şişelerinde üretimi sağlanmıştır. Bu teknikte üretim sırasında kullanılan transfeksiyon ajanı ile birlikte, 12 kere uygulanması gereken işlemin tek bir seferde yapılıyor olması, standardizasyon ve verimlilik sağlamaktadır.
• Geliştirilen tekniği diğerlerinden ayıran özelliğin en başında sanayiye uygulanılabilirlik açısından ölçeklenebilir parametrelere sahip olması ve büyük ölçekli üretim öncesi ara ölçekli üretim için örnek teşkil etmesidir.
• Üretim sonrası klinik uygulanabilirlik için yapılması gereken saflaştırma basamaklarında daha az sıvı hacmi ile çalışılmasına olanak sağlayan bir yöntem olması açısından ekonomik ve uygulamada kolaylık sağlayan bir teknik olma özelliği taşımaktadır.
• Hücre kültürü petrilerinde yapılan çok tekrarlı işlemlere kıyasla tek seferde gerçekleştiriliyor olması, üretimin kolay uygulanabilirliği ile birlikte, çok tekrarlı işlemlerde oluşabilecek hata payını azaltması, ve gerçekleşebilecek kontaminasyon ve heterojenite risklerini azaltması yönünden de büyük bir avantaj sağlamaktadır.

            

Şekil 1.
(A)CMV promotor bölgesi içeren insan doğal insülin geni taşıyan Lentiviral Gen Transfer Vektörüdür.

(B)Minimal İnsülin promotor bölgesi içeren insan doğal insülin geni taşıyan Lentiviral Gen Transfer Vektörüdür.
(C) İnsan İnsülin promotor (hIp) bölgesi içeren insan doğal insülin geni taşıyan Lentiviral Gen Transfer Vektörüdür

 

Şekillerdeki kısımlar numaralandırılmış olup karşılıkları şu şekildedir:
1) Uzun terminal tekrarlar (LTR),
2) Rous Sarcoma Virus promotor bölgesi (pRSV)
3) Paketlenme sinyali (psi)
4) Rev response element (RRE),
5) Central Polypurine Tract elementi (cPPT),
6) CMV promotor bölgesi (pCMV),
7) minimal insan insulin promotor bölgesi (mini_Ip),
8) insan insülin promotor bölgesi (hIp),
9) İnsülin gen dizisi,
10) Woodchuck Posttranscriptional Regulatory Element (WPRE),
11) 3’ LTR delesyon bölgesi (dU3)

 

Hak Sahipleri :  Prof. Dr. Salih ŞANLIOĞLU
Buluş Sahipleri :  Prof. Dr. Salih ŞANLIOĞLU
Patent No: 2016/03933