Teknolojinin Konusu

Buluş, antidiyabetik özellikleriyle ön plana çıkan GLP-1 molekülünün, insanda eksprese olan doğal formunun gen tedavisi yaklaşımlarında kullanılmak üzere lentiviral gen transfer plazmidine klonlanması ile ilgilidir. Geliştirilen gen transfer plazmidi, aktif GLP-1 peptidi sentezleyen GLP-1 gen sekansı, sekretuvar yolaklara yönlendirilmede gerekli insülin sinyal peptidi ve aktif molekül oluşumunda gerekli furin kesim bölgeleri içeren gen dizisi taşımaktadır. Sentetik gen dizisinin klonlandığı gen transfer plazmidi, biyolojik güvenilirliği kanıtlanmış 3.nesil lentiviral vektör üretimine uygun özelliktedir. Gen transfer plazmidi, lentiviral paketleme plazmidleri ile kotransfeksiyon sonucu lentiviral vektör oluşturmaya uygun olacak şekilde, hem birçok dokuda etkin eksprese olabilmesi için CMV promotor bölge içeren hem de pankreatik dokularda spesifik ekspresyonunun sağlanabilmesi amacıyla insülin promotor bölgesi içeren olmak üzere iki farklı opsiyonla tasarlanmıştır.

 

Teknolojinin Avantajları

• Üretilen insan doğal GLP-1 geni kodlayan lentiviral gen transfer plazmidi, bir kez klonlandıktan sonra bakteri hücrelerine transformasyon işlemi ile aktarılabilmektedir. • Bakteri içerisinde korunabilen ve saklanan bu gen transfer plazmidinin izolasyonu sonrasında, üzerinde taşıdığı lentiviral özellikler sayesinde, gag-pol, rev ve VSV-G taşıyan 3 farklı plazmid ile birlikte yapılacak kotransfeksiyon sonucunda, insan doğal GLP-1 geni kodlayan lentiviral vektör üretimi (LentiGLP-1) gerçekleştirilmektedir. • Üretim sonunda, tasarlanan bu gen transfer plazmidinin taşıdığı elementlerden dolayı, kendi kendine inaktif olan, yeniden replikasyon yeteneği olmayan, ve taşıdığı insan doğal GLP-1 genini aktarılan hedef hücrenin genomuna entegre etme yeteneğine sahip olan lentiviral vektörler elde edilmektedir. • Farklı promotor seçeneklerinin alternatifli üretiminin yapılabildiği bu gen transfer plazmidi ile tek bir ürün yerine farklı opsiyonlu birçok ürün elde edilebilmektedir. • Exenatide (Byetta) ve Liraglutide (Victoza) bugün için diyabet hastalarının hayatları boyunca her gün kullanılması gerekli olan yeni nesil ilaçlardandır. Geliştirilen gen tedavi metodu; potansiyel olarak hastaya 1 kez uygulandığında, hastaların hayatları boyunca mevzu bahis ilaçları kullanma zorunluluklarını ortadan kaldırma potansiyeline sahiptir.

 

 

Şekil 1. CMV promotorlu(A) ve insülin promotorlu(B) insan GLP1 proteini kodlayan lentiviral ekspresyon vektör haritaları;
1)GLP-1 (7-37) gen dizisi
2) Furin Kesim Bölgesi
3) İnsülin Sinyal Peptidi
4) Uzun terminal tekrarlar (LTR)
5) Rous Sarcoma Virus promotor bulges (pRSV)
6) Paketlenme sinyali (psi)
7) Rev response element (RRE)
8) Central Polypurine Tract elementi (cPPT)
9) CMV promotor bölgesi (pCMV)
10) insulin promotor bölgesi (Ip)
11) Sentetik DNA dizisi (GLP-1)
12) Woodchuck Posttranscriptional Regulatory Element
13) 3’ LTR delesyon bölgesi (dU3)

 

                  

Şekil 2. GLP1’in etki mekanizmaları

 

 

Başvuru Sahipleri : Prof. Dr. Salih ŞANLIOĞLU
Başvuru Sahipleri : Prof. Dr. Salih ŞANLIOĞLU
Patent No: 2016/04264