Teknolojinin Konusu

Buluş, Tip1 ve Tip2 Diyabet, kanser ve inflamatuvar hastalıklar gibi birçok hastalıkta; apoptoz indükleyici, antiinflamatuvar ve proanjiyogenik özellikleri dolayısıyla tedavi edici potansiyele sahip TRAİL molekülünün gen tedavi stratejilerinde kullanılabileceği bir lentiviral gen nakil vektörünün tasarımı ile ilgilidir. Tasarlanan vektör; TRAİL geni ile birlikte buluşa özgü sıralamayla vektöre lentiviral özellikler kazandıran elementler içermektedir. Birçok dokuda yaygın ekspresyon sağlanabilmesi için CMV promotor bölgesi içeren vektör; dokuya spesifik gen aktarımını hedefleyen çalışmalarda seçilen farklı promotor bölgelerin yerleştirilebileceği özelliktedir. Geliştirilen plazmid; içerdiği lentiviral elementler aracılığı ile TRAİL geninin potansiyel görüldüğü hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere; uzun süreli ve kalıcı transgen ekspresyonu sağlayabilecek, yüksek transdüksiyon etkinliğine sahip, biyogüvenilir 3.Nesil lentivirusların üretimine uygun bir gen nakil vektörüdür.

 

Teknolojinin Avantajları

  • Buluşun ilk amacı, başta T1D, T2D ve kanser olmak üzere birçok farklı hastalığın tedavisi için stabil ve uzun süreli TRAİL gen ekspresyonu sağlayabilecek lentivirusların üretiminde kullanılmak üzere bir lentiviral gen transfer plazmidi tasarlamaktır.
  • Oluşturulan TRAİL geni kodlayan Lentiviral gen transfer plazmidinde, biyogüvenilirlik, lentivirus üretim verimi, transdüksiyon etkinliği ve hedef hücre tipi, hücrelerdekiekspresyon seviyeleri üzerine etki eden önemli elementler bulunmaktadır.
  • Buluşun avantajı, terapötik özellik gösterecek TRAİL geninin, genoma entegre olma özelliğine sahip, toksik etki göstermeyen, bölünen ve bölünmeyen hücreleri transdükte etme yeteneği sayesinde efektif gen aktarımı yapabilen gen transfer plazmidine klonlanlamasıdır.
  • Son olarak buluş, üretilecek lentiviruslarla yapılacak gen aktarımı sonrasında birçok farklı dokuda gen ekspresyonunun sağlanması için CMV promotor bölgesi içermektedir.
  • Hedefe yönelik gen aktarımında kullanılmak üzere seçilecek farklı promotor bölgelerin plazmide klonlanabilir.
  • Tüm bu bilgiler ışığında geliştirilen gen transfer plazmidi, TRAİL gen sekansını içeren kaliteli ve yüksek miktarda lentivirus üretimi için esansiyel elementleri taşıyan ve TRAİL geninin terapötik etkinliğini gösterebilmesi için uzun süreli ve kalıcı gen ekspresyonu sağlayabilecek özellikte özgün bir lentiviral gen transfer aracıdır.

 

Şekil 1. CMV promotorlu lentiviral TRAİL gen ekspresyon vektörü;
1) Uzun terminal tekrarlar (LTR)
2) Rous Sarcoma Virus promotor bölgesi (pRSV)
3) Paketlenme sinyali (psi)
4) Rev response element (RRE)
5) Central Polypurine Tract elementi (cPPT)
6) CMV promotor bölgesi (pCMV)
7) TRAİL gen dizisi
8) Woodchuck Posttranscriptional Regulatory Element (WPRE)
9) 3’ LTR delesyon bölgesi (dU3)

 

Hak Sahipleri :  Prof. Dr. Salih ŞANLIOĞLU, Prof. Dr. Ahter Dilşad ŞANLIOĞLU
Buluş Sahipleri :  Prof. Dr. Salih ŞANLIOĞLU, Prof. Dr. Ahter Dilşad ŞANLIOĞLU
Patent No: 2017/14922