Teknoloji Konusu

Buluşla, aktif karbon içeren bir elektrot için bir üretim yöntemi geliştirilmektedir. Bahsedilen üretim yöntemi, ağırlıkça oranı %5-90 olan aktif karbon granülleri ile ağırlıkça oranı %5-90 olan bir termoplast tozunun karıştırılması; bahsedilen karışıma ağırlıkça oranı %3-10 arasında olan su eklenmesi; sulu karışımın 135-145°C aralığında bir sıcaklığa ısıtılması; ısıtılan karışımın bahsedilen sıcaklıkta önceden tanımlı bir süre boyunca karıştırılması; sıcak karışımın bir kalıba dökülerek 500-2000 bar basınç altında preslenmesi ile elektrotun üretilmesi; üretilen elektrotun kalıptan çıkartılarak soğutulması adımlarını içermektedir.

Avantajları

  • Maliyet açısından avantajlıdır.
  • Elektriksel iletkenlikteki azalma, akış sisteminde gözlenen basınç düşmesi problemine çözüm getirmektedir.
  • Yüzey alanı yüksek olan bir elektrot üretim yöntemidir.

 

Uygulama alanları

Elektrokimya ve malzeme alanlarında kullanılabilir.

 

Başvuru Sahipleri : Edip BAYRAM
Buluş Sahipleri : Doç. Dr. Edip BAYRAM

Patent No: 2015/06031