Teknoloji Konusu

Evsel sularda, şebeke sularında ve havuz sularında bulunabilecek organik ve inorganik kirleticilerin ve mikroorganizmaların herhangi bir kimyasal kullanılmaksızın su ortamından uzaklaştırılmasını sağlayan bir su arıtma sistemidir. Sistem inorganik iyonların giderilmesi konusunda etkilidir. Buluşla geliştirilen su arıtma sisteminde yer alan elektrosorpsiyon birimi sayesinde, herhangi bir kimyasal kullanımına gerek bırakmadan su ortamında bulunan inorganik iyonların, organik mikroorganizmaların ve mikrobiyolojik kirleticilerin de su ortamından uzaklaştırılması sağlanmaktadır. Ayrıca, bahsedilen elektrosorpsiyon birimi sayesinde suyun istenilen pH değerine getirilmesi sağlanarak içme suyu elde edilebilmektedir.

Yapılan laboratuvar çalışmaları sonucunda buluş ile temiz, güvenilir ve sağlıklı içme suyu üretilebilir. Buna göre, tüm evler potansiyel kullanıcıdır. Ayrıca, buluşun sudan bakteri ve mikroorganizmaları hızlı ve etkin bir şekilde uzaklaştırabilmesi yüzme ve süs havuzlarının bulunduğu tüm otel, tesis ve sitelerde kullanılabilir. Bu sayede kullanılan havuz kimyasallarının önemli ölçüde azaltılabileceği öngörülmektedir.

 

Uygulama Alanları

Su arıtma pazarındaki mevcut firmalar, bu pazara girmek isteyen firmalar ve girişimciler bu ürün içi potansiyel müşteridir.

 

Başvuru Sahipleri : Edip BAYRAM
Buluş Sahipleri : Doç. Dr. Edip BAYRAM
Patent No: TR 2015 06030 B, US 10 077 198 B2, JP6374619B2, IL-255177